Despre noi

Clubul de Istorie a Grupului Şcolar Bicaz s-a constituit la 1 octombrie 2006 având denumirea de „Clio”, iar de la 1 octombrie 2009 schimbându-şi denumirea în „Carol I”.
Clubul de Istorie „Carol I” s-a format din dorinţa de a reuni sub acelaşi însemn pe toţi elevii pasionaţi de istorie din cadrul acestei unităţi şcolare. Clubul de Istorie Carol I constituie o societate non- profit care îşi propune promovarea culturii prin istorie. Odată cu întemeierea clubului, s-a adoptat şi un regulament de funcţionare a clubului, respectat de către toţi membrii acestuia. Astfel, pentru buna funcţionare a clubului este ales un Consiliu de Conducere, format din preşedinte, secretar general (profesorul/profesorii coordonatori), secretar cu probleme organizatorice, purtător de cuvânt. Consiliul de Conducere îşi rezervă dreptul de a aduce noi amendamente regulamentului de funcţionare şi de a conduce prin ordonanţe. Atribuţie specială a acestuia este alegerea şi numirea unor membri de onoare (propuşi sau nu de ceilalţi membri). Termenul limită de predare a lucrărilor pentru o anumită temă, va fi respectat de toţi membrii clubului, indiferent de calitatea lor. Acesta este stabilit în prealabil de comun acord cu toţi membrii cercului. În cazul în care Consiliul de Conducere nu poate rezolva o problemă, aceasta se va discuta în cadrul unei şedinţe extraordinare la care vor participa jumătate plus unul din numărul membrilor clubului .
În perioada 2006-2010, membrii clubului de istorie, s-au remarcat la diverse concursuri şcolare precum: „Cultură şi civilizaţie în România”, Olimpiada de Istorie, „Istorie în dimensiune virtuală”.
Sesiunea de referate şi comunicări la disciplina Istorie, „Aspecte etnografice în comunităţile transilvane”etc. Astfel în perioada 2006- 2010, premiul I pe judeţ ţi calificarea la etapa naţională a fost obţinută de Grupul Şcolar Bicaz.                                                                                                                                                Menţionăm în acest sens elevii:

  • Grama Alexandra,
  • Voaideş Ionela,
  • Scurtu Daniel,
  • Poloşan Nicoleta,
  • Rîbu Andrei,
  • Flueraşu Octavian,
  • Flueraşu Laurenţiu,
  • Zafton Anca,
  • Chirilescu Corina,
  • Drăgoi Violeta.

  La etapa naţională s-a reuşit obţinere două menţiuni.
La olimpiada de istorie s-au remarcat elevii: Frâncu Sorina, Grama Alexandra, Toplicianu Carmen, Dumbrăveanu Mihaela, Irimia Maria. La concursul „Aspecte etnografice în comunităţile transilvane” desfăşurat la Bistriţa Năsăud în 2009 echipajul format din Munteanu Igor, Grama Alexandra, Voaideş Ionela şi Poloşan Nicoleta a obţinut locul I. Totodată eleva Anca Zafton a obţinut o menţiune la etapa naţională a concursului „Sesiuni de referate la istorie”. În anul 2006 s-a înfiinţat un blog al clubului la iniţiativa d-lui profesor Albert Ovidiu, transformat apoi în site-ul Clio coordonat de elevul Popoaia Cătălin.
La nivelul clubului au avut rezultate deosebite elevii: Potocianu Mihaela, Pădureanu Lavinia, Găină Sorin, Mihai Diana etc.
În octombrie 2009, conducerea site-ului a revenit elevului Pavelescu Răzvan, care a transformat în totalitate vechiul site, aducându-i multe elemente noi. În acest sens s-a schimbat şi denumirea, deoarece numele Carol I are mai  multă legătură cu site-ul decât Clio. Astfel, Carol I a fost cel care a transformat Bicazul în domeniu regal. Pe de altă parte, la nivelul judeţului mai este un site al profesorilor de istorie APIR Clio , din acest motiv dorindu-se evitarea confuziilor.