„Mâncare sănătoase de la mama de-acasă"

    La numai 8 zile de la intrarea în noul an, clubul Carol I a revenit cu noi activităţi. Prima acţiune întreprinsă a fost un „ospăţ” ce a constat în produse tradiţionale moldoveneşti, membrii clubului dorind să arate într-un mod original faptul că nu şi-au uitat tradiţiile. Scopul acestei acţiuni nu a fost numai amintirea tradiţiilor ci şi relaxarea tuturor într-un cadru cât mai natural, în care legăturile dintre noi au devenit mai puternice.

1 decembrie Ziua Naţionala a Romaniei

                                   "...Marea Unire din 1918 a fost şi rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei româneşti. Mãreţia ei stã în faptul cã desãvârşirea unitãţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricã a întregii naţiuni române, realizatã într-un elan ţâşnit cu putere din strãfundurile conştiinţei unitãţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligenţã politicã remarcabilã spre ţelul dorit. [...]
Marea Unire nu a fost rezultatul participãrii României la rãzboi. Nici partizanii Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrãmarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere între state: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţã o excludea pe cealaltã, astfel cã nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţã ca toate aceste provincii sã intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]
Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţã al naţiunii române de a-şi da armãtura teritorial-instituţionalã care este statul naţional.[...]
            O necesitate istoricã - naţiunea trebuie sã trãiascã într-un stat naţional - s-a dovedit mai puternicã decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţã, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţã uriaşã ca peste toate adversitãţile sã dea viaţã aspiraţiei sale: statul naţional." (Florin Constantiniu - "O istorie sincerã a poporului român", ed. Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302)
             Biblioteca Orăşenească Bicaz a organizat pe data de 29 noiembrie 2009 o sesiune de referate în cadrul căreia a fost discutată tema „Realizarea statului naţional unitar român”. Lucrările despre participarea României la primul război mondial şi realizarea actului Marii Uniri de la 1918 au fost prezentate atât de elevii Oprea Alexandru şi Roibu Andrei de la Şcoala nr.1 Bicaz cât şi de Matei Alexandru, Voaideş Ionela şi Antoci Sanda, elevi ai liceului nostru.